De vuist van Nederland !

11 maart 2016 gaat het los, de grootste stille protestactie ooit. De media is stil, doodstil en geeft er geen ruchtbaarheid aan. Toch is mij opgevallen dat de burger het zat is, actiebereidheid is hoog, hoe vaak zag ik de zin voorbijkomen, “Wat kunnen we doen ?” Hoe moeten we het doen is meer de vraag. Wie betaald bepaald zou het moeten zijn. In Nederland hebben we een parlementaire democratie en zijn we een monarchie ! De staat der Nederlanden bestaat nu uit 13 provinciën, met bestuursorganen op lokaal, provinciaal en landelijk niveau.

De gebieden zijn opgebouwd vanaf de middeleeuwen, een lesje geschiedenis en afkomst biedt dan ook uitkomst. Het rijke Holland heeft de gebieden ingelijfd, door oorlogen en gewoontes ! De ander deed het nooit goed en had “leiding” nodig. We staan bekend als doorvoerland, met veel kennis van andere volkeren, de daarbij behorende taalbarrière is opgelost door 3 talig onderwijs. Engels, Frans en Duits. Uitgebreid met Spaans,Portugees en de laatste jaren Chinees. Alles voor handel en tolerantie ! Nederland is ook een kennisland bij uitstek en daarbij hebben we bodemschatten die het land als geheel rijk maken. De opdracht die wij meegeven als burger naar politici is: Zorg ervoor dat we rijk blijven ! Zorg voor de burgers en vertegenwoordig het land naar het buitenland in de goede zin.

Nu zorgen de politici hier niet langer voor, eigenbelang staat voorop, meedoen met de “grote landen” en een mislukt eindig project genaamd “globalisering” in ere houden, maakt een einde aan persoonlijk geluk en zekerheid.

Vroeger was Nederland een land om trots op te zijn: Tolerantie, vrijheid en gastvrijheid stond hoog in het vaandel. Nu is daar niets meer van over ! Verdeeldheid onder de burgers, ontstaan door de gevoerde politiek. We willen erbij horen ! We moeten erbij zijn ! Calvinisten, reli-politici en andere volksvertegenwoordigers wilden zich laten gelden. ZIj maakten de dienst uit. We moesten Amerika dankbaar zijn voor de ontzetting na de 2e wereldoorlog en gingen meer en meer naar dit land kijken. De anderen die meehielpen in dit geallieerd pakket werden vergeten. Polen, Australiërs, Canadezen en niet te vergeten de Noord-Afrikanen. We moeten zuinig zijn, sparen en werken en kennis vergaren dan zal het met de Nederlander beter gaan. Investeren kost geld, maar dan maak je meer geld. Nu het investeringsgeld wordt nu van ons afgenomen, we worden geleid door wereldmachten war wij niets in zien, maar dat is goed voor Nederland wordt erbij gezegd.

Dat de elite / volksvertegenwoordigers de werkelijkheid niet willen zien, noem het de afbraak, zet kwaad bloed. De Nederlander snapt de politiek niet meer, de kloof tussen burger en politiek is nog nooit zo groot geweest. Naar de oppositie wordt niet geluisterd. Nieuwe bewegingen die worden opgericht, worden doodgezwegen of belachelijk gemaakt. Wereldpolitiek en Europesche politiek is leidend !

Nu in andere landen om ons heen, België, Duitsland, Spanje en Frankrijk is de situatie niet veel beter. Ook daar protesten en grootschalige marsen, hier in Nederland, ontevredenheid die men uit op sociale media. Maar er gebeurt niets, men probeert met propaganda duidelijk te maken aan de burger dat het in ons belang is. Echter de waarheid is anders. Werkloosheid, verkwanselen van identiteit en armoede laten een andere wereld zien. Een onrechtvaardige ! Oorzaak de monetaire Unie oftewel Europa. Europa moet een land worden zoals de VS, maar ieder onderdeel heeft een eigen identiteit en cultuur. Een politieke Unie is een Utopie en zal nooit uit de verf komen. Tegen beter weten in zijn er machten aan het werk om dit te forceren, met een burgeroorlog tot gevolg. Dat moet gestopt worden.

Overheden hebben objecten gecentraliseerd en geautomatiseerd. Met een druk op de knop worden processen in gang gezet waar vroeger mankracht voor nodig was. Alles gericht op efficient en centralisatie. Nu mensen dit is de kans om te protesteren, als de burger zijn eigen rechten weer moet afdwingen en de volksvertegenwoordiging weer doet wat ze moeten doen, dan zal het de godheid , de economie, eraan moeten geloven. Het speeltje macht en geld ligt op de verkeerde plaats. Dat moet hersteld worden. Er is geen kloof tussen politiek en burgerij, er is sprake van autoritair gedrag en neerkijken op de burger want dat zijn maar pionnen. De koning der Nederlanden heeft geen macht dit te stoppen, de wet verhinderd dat.

Maar een protest om de heren en dames van de volksvertegenwoordiging te waarschuwen dat ze niet langer in opdracht handelen dat is geheel aan de burgers te bepalen. Nu moeten we het doen, met hulp van oude gewoonten en nieuwe technieken. Per telefoon, met een enkel voertuig of gewoon door aanwezig te zijn op een locatie leggen we ze de duimschroeven aan ! Niet op het Malieveld, maar vanuit de eigen woonplaats. Zonder computers, maar met communicatiemiddelen verenigen we alle stippen van Nederland tot een doelmatig NEE, wij eisen dat we uit de EU gaan, het land weer opbouwen zoals het was, met rechtvaardigheid voor iedere geboren Nederlander en gasten. Winkel dicht voor de verbouwing, met volksvertegenwoordigers die voor Nederland zijn en die Nederland weer op de kaart zetten zoals het bedoeld was. Rechten van de burger terug ! Mislukte experimenten van de overzeese gebieden stoppen en terug naar het sociale en tolerante beleid.

Een beter Nederland, een sociaal Nederland, wij zijn het voorbeeld dat het kan ! Dat gaan we met zijn allen bewijzen op 11 maart 2016. Doe mee en volg de ontwikkelingen. Dit kan alhier en op sociale media. Het draaiboek van de protesten en instructie volgt op 6 maart 2016. opgeven als coördinator ? Dat kan ! Een e-mailtje naar [email protected] is voldoende. Ook of facebook wordt de info verspreid, daarvoor is een pagina opgezet met gelijk luidende titel, de pagina is openbaar en men mag plaatsen wat men wilt.

Nederland vrij en rechtvaardig ! Probleem en oplossing !

Dr.Snuggles

Spring naar de toolbar