3 problemen, 3 meningen, 1 conclusie… De EU wordt snel begraven

Het Hongaarse referendum, de ‘Brexit’ en de vluchtelingencrisis, het zijn drie problemen die het einde van de Europese Unie (EU) zoals we die vandaag kennen inluiden, schrijven verschillende commentatoren:

Het Hongaarse referendum

‘Het Hongaarse referendum vormt niets meer dan een zelfzuchtig misbruik van democratische principes,’ schrijft de Hongaarse krant Jutarnji:

“De uitslag van het referendum staat op voorhand al vast door de vraag die gesteld wordt. Wat kan je anders antwoorden op de vraag ‘Wil u dat iemand anders u verplicht iets te doen tegen uw wil?’ dan ‘neen’? En dit is exact de vraag die de Hongaren gesteld zullen krijgen.

[…] Een referendum is een democratische verklaring die de wil van het volk weergeeft, dat is juist, maar in dit geval is het ook een instrument om misbruik te plegen. Toen de Hongaren, de Slovaken, de Polen en andere naties bij de EU kwamen verklaarden ze dat ze nu lid waren van een familie wiens basiswaarden ze wilden delen. Maar nu willen ze hun individueel karakter erkend zien en hun eigen identiteit bewaren. Met dit referendum valt Orbán het basisfundament van de EU aan – solidariteit.”

Het ‘Brexit’-referendum

‘Ongeacht de uitslag van het Britse referendum is de overeenkomst tussen Groot-Brittannië en Brussel de volgende nagel in de EU-doodskist,’ schrijft de Portugese krant Público:

“Het is een akkoord dat nogmaals demonstreert dat binnen de EU geen gelijkheid bestaat en dat verschillende rechten van toepassing zijn op de verschillende lidstaten. De overeenkomst geeft aan dat elke principe dat in de Verdragen staat kan worden genegeerd of aangepast naargelang de individuele belangen van een rijke en machtige lidstaat. 

[…] Maar het is niet enkel de inhoud van de overeenkomst (of en hoe die zal worden geïmplementeerd weet niemand) die aantoont hoe graag de EU zondigt tegen het fundamentele principe dat alle lidstaten gelijk zijn voor de wet. Het is vooral de manier waarop deze onderhandelingen werden gevoerd.”

De vluchtelingencrisis

Omdat volgens de Oostenrijkse minister van Buitenlandse Zaken Sebastian Kurz ‘geen Europese oplossing in zicht is’, moeten nationale oplossingen worden nagestreefd.Oostenrijk en de landen uit de westerse Balkan organiseerden daarom woensdag in Wenen op eigen houtje een conferentie. ‘Het bewijs van de teloorgang van Europese solidariteit,’ schrijft de Griekse Dimokratia:

“De EU-landen zijn natiestaten en bewijzen dat telkens opnieuw. Niemand denkt in Europese termen om de eenvoudige reden dat niemand zichzelf als een Europeaan beschouwt – op degenen na die zich in Brussel aan de macht vastklampen die deze gulzige en wrede natiestaten voor hen hebben gecreëerd.

[…] Eens de vluchtelingencrisis escaleerde werden alle regels, waarden en belangrijke zaken die de EU zogezegd maakte tot wat ze is overboord gekieperd. Grenzen worden gesloten en het Verdrag van Schengen en al die andere teksten die stipuleren hoe de lidstaten met elkaar moeten omgaan veranderden snel in holle retoriek.’

Bron

Spring naar de toolbar